Skip to content

Wij zijn een onafhankelijk
sociaal medisch adviesbureau

Over ons

Welkom bij Stichting SAP, dé expert op het gebied van het vaststellen van functiebeperkingen en het bevorderen van inclusie in onze samenleving. Bij ons draait alles om het creëren van gelijke kansen, ongeacht lichamelijke of mentale beperkingen. We zijn geen gewoon adviesbureau; we zijn jouw partner in het realiseren van een wereld waarin iedereen kan deelnemen, wonen en werken zoals ze dat willen.

Lees meer

Onze diensten

Dit omvat het onderzoeken en adviseren over de functionele mogelijkheden van de cliënt voor optimale zelfredzaamheid en participatie. Beoordelaars, waaronder verzekeringsartsen, NIP psychologen en Register Arbeidsdeskundigen, leveren waardevolle bijdragen aan de beoordeling voor participatie van belanghebbenden.

Meer info

Wij verzorgen de medische advisering voor een Gehandicapten Parkeer Kaart. Kijk voor meer informatie op de pagina Gehandicaptenparkeerkaart.

Meer info

De arts van de Stichting-SAP kan onafhankelijke medische keuringen uitvoeren om de medische mogelijkheden en beperkingen van burgers vast te stellen wanneer zij ondersteuning aanvragen.

Meer info

Ouders met beperkingen kunnen mogelijk een bijdrage aan SMI kinderopvang krijgen. Een arts van Stichting SAP kan een onafhankelijke medische beoordeling uitvoeren om de rechtmatigheid van de aanvraag te bepalen.

Meer info

Stichting SAP kan onafhankelijke medische of psychologische onderzoeken uitvoeren om te beoordelen of kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen, in aanmerking komen voor speciaal vervoer van de gemeente.

Meer info

Stichting SAP kan onafhankelijke medische of psychologische onderzoeken uitvoeren om te beoordelen of leerplichtige kinderen met beperkingen in aanmerking komen voor een (tijdelijke) ontheffing van de leerplicht.

Meer info

Stichting Sap onderzoekt jeugdige en gezin, beoordeelt gezond en veilig opgroeien door arts, psycholoog of orthopedagoog. Eerst eigen mogelijkheden, netwerkvoorzieningen, dan onderbouwde uitspraak over individuele voorzieningen zoals begeleid/beschermd wonen.

Meer info

Bij permanente ernstige hinder in de woning door medische aandoening kan medische urgentie ontstaan. De inwoner moet aantonen dat huidige woonsituatie medische aandoening veroorzaakt en dat verhuizing binnen een half jaar noodzakelijk is; Stichting SAP biedt deze beoordelingen aan.

Meer info

We bieden professionele beoordelingen om te zien of iemand in aanmerking komt voor een Ontheffing Inburgeringsexamen door individuele omstandigheden te onderzoeken. Onze evaluatie helpt bij het indienen van een verzoek tot ontheffing met nauwkeurigheid en rechtvaardigheid.

Meer info

Stichting SAP kan een ondersteunende rol spelen bij de beoordeling van Wajong-aanvragen (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) in Nederland.

Meer info

Een Second Opinion biedt patiënten een onafhankelijke evaluatie van hun diagnose of behandeling door een andere gekwalificeerde arts of specialist. Het vergroot inzicht in gezondheid, verkent alternatieve behandelingen en bevordert weloverwogen beslissingen.

Meer info

Medische Beoordeling Mantelzorgwoning onderzoekt of een woning geschikt is voor zorgbehoeften van een persoon, uitgevoerd door gekwalificeerde professionals.

Meer info

Arbeidsdeskundig advies omvat onderzoek naar werkcapaciteiten, re-integratievisie opstellen, UWV-aanspraken beoordelen en loonwaarde vaststellen door gekwalificeerde arbeidsdeskundigen.

Meer info

Een medische beoordeling door een verzekeringsarts bepaalt of een student met een medische aandoening in aanmerking komt voor een individuele studietoeslag, ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen.

Meer info

Stichting SAP biedt bouwkundige advisering voor toegankelijke woningen voor mensen met beperkingen, inclusief aanpassingen zoals drempelvrije ingangen en rolstoeltoegankelijke voorzieningen voor een zelfstandiger leven.

Meer info

Stichting SAP biedt ergonomisch advies voor woningaanpassingen en hulpmiddelen om het dagelijks leven te vergemakkelijken voor mensen met specifieke gezondheidsbehoeften, bevorderend voor zelfstandigheid en comfort.

Meer info

In het kader van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) kan een medische beoordeling worden uitgevoerd om de mogelijkheden van een persoon tot werken vast te stellen.

Meer info

Back To Top