076-5610401 info@stichting-sap.nl

samenwerkende adviserende professionals

Uw helpende hand bij sociaal – medische advisering

Cliënt

Ontdek wat de stichting Sap voor u als cliënt kan betekenen en wat u kunt verwachten als u met ons kennis maakt.

Opdrachtgever

Meer informatie over de stichting Sap voor u als opdrachtgever en de mogelijkheid om online uw opdracht aan te leveren.

Gehandicapten Parkeer Kaart

Alles over de aanvraag voor een gehandicapten parkeer kaart en het aanvraagformulier.

Stichting Sap

 

Stichting SAP is gespecialiseerd in het vaststellen van functiebeperkingen bij mensen en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven, wonen en werken. Door onze diagnostiek kan aan gerichte en efficiënte oplossingen worden gewerkt, maar ook aan realisatie van voorzieningen, zorgarrangementen, woningaanpassingen, reïntegratie en reactiveringstrajecten in het kader van de Participatiewet.

Actuele knowhow

 

Wij beschikken over actuele knowhow op het gebied van indicatiestelling en advisering binnen de domeinen Zorg, Wonen,Welzijn en Werk. Onze advisering vindt nu o.a. plaats in het kader van de Wmo, Participatiewet, Wet langdurige zorg, bijzondere bijstand, urgentiebepalingen verhuizing, regeling leerlingenvervoer, medische keuring Gehandicapten Parkeer Kaart, Wajong, ZiekteWet, WIA, ontheffing inburgeringsexamen en vrijstelling leerplicht op medische en psychische gronden.

Gewapend met deze kennis en ervaring  zijn de professionals van de Stichting SAP helemaal toegerust om de gemeenten zowel op deelaspecten als integraal te adviseren bij alle uitvoerende taken van de gemeente op het gebied van Zorg, Wonen, Welzijn en Werk. De beperkingen worden in het advies aangegeven conform de ICF classificatie.

 

Advisering in de breedste zin van het woord

De ideale adviseur

 

Door de unieke combinatie van deskundigheid op sociaal- medisch, arbeids-medisch, ergonomisch en bouwkundig gebied is Stichting SAP de ideale adviseur voor gemeenten en garanderen wij onze opdrachtgevers efficiënte maatschappelijk verantwoorde oplossingen. Wij rekenen tientallen Nederlandse gemeenten tot onze tevreden opdrachtgevers.

Rechtstreeks naar onze contactpagina

Stichting SAP
Koolpad 12 B
4854 PD BAVEL

076-5610401

info@stichting-sap.nl

rekeningnummer NL98INGB0009590392

KvK 20109659

Bekijk het Protocol GehandicaptenParkeerKaartVoorzieningen van
de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status