Skip to content

Opdrachtgevers

Tot uw beschikking staan

  • Sociaal-medisch adviseurs
  • Verzekeringsartsen
  • Psychologen
  • Arbeidsdeskundigen
  • Ergonomisch adviseurs
  • Bouwkundig adviseurs

Onze verfrissende aanpak

Stichting Sap doet er alles aan om de belasting voor uw cliënten zo gering mogelijk te houden. Zo worden cliënten altijd thuis in de eigen vertrouwde omgeving bezocht (zonder dat hier aan meerkosten zijn verbonden). Afspraken worden zoveel mogelijk telefonisch gemaakt op tijdstippen die uw cliënt passen. Als het nodig is kan een huisbezoek ook ‘s avonds of in het weekend plaatsvinden. Uiteraard kunt u rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering van uw cliënt. Dit komt ook tot uitdrukking in ons privacy- en klachtenreglement.

Stichting SAP heeft een keur aan specialisten tot haar beschikking. Zo garanderen wij de beschikbaarheid van kennis en ervaring en scheppen we de voorwaarden voor een multidisciplinaire aanpak. We doen niet aan symptoombestrijding maar kijken vanuit meerdere invalshoeken hoe iemand duurzaam kan functioneren, zowel in het dagelijks leven als in het arbeidsproces. Onze professionals beschikken over actuele kennis op hun vakgebied en hebben altijd ruime praktijkervaring.

Onze werkwijze

Snelheid, constante kwaliteit en een open communicatie kenmerken onze werkwijze.

Maatwerk

Stichting Sap levert maatwerk, aangepast aan de wensen van de opdrachtgever en aan het lokale beleid, zonder daarbij haar onafhankelijkheid uit het oog te verliezen. De werkwijze wordt in een protocol vastgelegd zodat er binnen het maatwerk sprake is van een uniforme werkwijze en beoordeling.

Onafhankelijkheid

Onze professionals geven de opdrachtgevers een onafhankelijk advies, waarbij rekening gehouden wordt met wet-en regelgeving.  Maar wij zijn ook gewend om met de opdrachtgever mee te denken in het veld van schaarste en zijn een partner met een heldere visie en expertise met het oog gericht op maatschappelijke participatie en ondersteuning.  De dienstverlening geschiedt onafhankelijk, transparant en is in hoge mate client georiënteerd.

Snelheid & flexibiliteit

Onze organisatie is ingericht op snelheid en flexibiliteit. Gemiddeld wordt een afgeronde rapportage binnen 10 tot 15 werkdagen na ontvangst van de adviesaanvraag naar de opdrachtgever teruggezonden. Onze professionals zijn altijd bereikbaar voor overleg of een nadere toelichting zodat de advisering optimaal afgestemd blijft op de wensen van de opdrachtgever.

Back To Top