Skip to content

Cliënten

Kijken naar wat er wél kan


U kunt op verschillende manieren als cliënt met ons te maken krijgen.

Zo verzorgen wij sociaal-medische onderzoeken, voor bijvoorbeeld uw gemeente wanneer u een beroep doet op de WMO, ontheffing nodig heeft voor uw inburgeringsexamen of een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt.

Onze kracht zit in onze persoonlijke benadering. Onze adviseurs zullen u, nadat zij telefonisch een afspraak met u hebben gemaakt, zonder extra kosten, thuis bezoeken. Zo kunt u in uw vertrouwde omgeving uw verhaal vertellen. Wanneer u bijvoorbeeld een vriend of familielid bij het bezoek aanwezig wilt laten zijn, kunt u deze op het moment dat wij u bezoeken bij u thuis uitnodigen.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen , wanneer u vragen of opmerkingen heeft. Dit kan telefonisch, per post, per email of via ons contactformulier.

hand die pent vast houden en op papier schrijft.

Dit kunt u van ons verwachten

Het (medisch) onderzoek vindt plaats in uw eigen huis, zodat u zich op uw gemak voelt en uw verhaal in een vertrouwde omgeving kunt delen. Als u graag een vriend of familielid wilt uitnodigen om bij het bezoek aanwezig te zijn, bent u vrij om hen op het moment van ons bezoek uit te nodigen. Tijdens het onderzoek zal de arts uw mogelijkheden en eventuele beperkingen bekijken. Dit omvat niet alleen uw fysieke gesteldheid, maar ook andere factoren die van invloed kunnen zijn op uw functioneren en herstel.

hand en arm bloeddrukmeter

Lichamelijk onderzoek

Indien nodig zal er gericht lichamelijk onderzoek plaatsvinden, met name als er sprake is van lichamelijke klachten. Daarnaast zal de arts uw psychisch functioneren beoordelen en een inschatting maken van het verwachte herstel binnen een termijn van maximaal 6 maanden.

Vrouw in rolstoel in gesprek met een ander vrouw aan een laptop

Hulpmiddelen

Tijdens de beoordeling wordt ook gekeken of u baat zou kunnen hebben bij bepaalde hulpmiddelen of voorzieningen, zoals krukken, een rolstoel of speciaal vervoer.

Back To Top