085-1146210 info@stichting-sap.nl

Uw privacy is voor ons belangrijk

en is dat altijd al geweest, ook voor de nieuwe regelgeving (AVG)

 

Om onze dienstverlening naar u en onze opdrachtgevers goed uit te kunnen voeren, moeten wij gebruik maken van uw persoonsgegevens. De Stichting Sap behandeld uw persoonsgegevens al sinds de oprichting van de de Stichting Sap, met alle zorgvuldigheid en in vertrouwen.

 

Uw privacy is erg belangrijk voor ons! De stichting Sap handelt dan ook volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tevens verlangd de Stichting Sap deze zorgvuldige werkwijze van eenieder waarmee zij samenwerkt.

 

De stichting Sap zal niet onnodig uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of bewaren.

 

Uw persoonsgegevens

 

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens om onze opdrachtgever de afgesproken dienstverlening te bieden. Deels ontvangen wij die persoonsgegevens van onze opdrachtgever waar wij een overeenkomst mee hebben afgesloten en deels ontvangen wij uw persoonsgegevens van u zelf. Uw persoonsgegevens worden verwerkt als gevolg van onze dienstverlening. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, niet buiten de Europese Unie gebracht en niet gebruikt om informatie over producten en diensten te verstrekken. Om onze werkzaamheden uit te voeren en tot een juiste medische indicatie te komen, is het noodzakelijk om te beschikken over uw persoonsgegevens.

 

Inzage rapportage

De client op wie het onderzoek betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld mee te delen of hij de uitslag en de gevolgtrekking van het onderzoek wenst te vernemen. Indien deze wens is geuit en de handelingen niet worden verricht in verband met een tot stand gekomen arbeidsverhouding of burgerrechtelijke verzekering dan wel een opleiding waartoe de betrokkene reeds is toegelaten, wordt bedoelde persoon tevens in de gelegenheid gesteld mee te delen of hij van de uitslag en de gevolgtrekking als eerste kennis wenst te nemen teneinde te kunnen beslissen of daarvan mededeling aan anderen wordt gedaan.

De client kan de uitslag vooraf willen kennen of als eerste de uitslag willen zien, voordat het rapport wordt doorgestuurd naar de opdrachtgever. Wij wijzen de clienten op zijn mogelijkheid om het rapport in te zien voordat het naar de gemeente/opdrachtgever gaat. Het rapport wordt dan eerst naar de client gezonden.

De client kan ook gebruik maken van het recht op blokkering, dan wordt de rapportage niet naar de gemeente/opdrachtgever gezonden

 

Uw gegevens zijn goed beveiligd

 

De bescherming van de privacy is belangrijk. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Uw gegevens worden in onze werkomgeving, maar ook in onze dossier omgeving, dubbel beveiligd. Enkel hiervoor geautoriseerde medewerkers kunnen, wanneer dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, kennis hiervan nemen. De stichting Sap houdt bij wie en wanneer toegang tot deze persoonsgegevens heeft.

 

Wanneer wij uw gegevens delen met de opdrachtgever, wordt ook hier zorggedragen voor een beveiligde omgeving waarbinnen deze gegevens worden verzonden; enkel een ontvanger van uw persoonsgegevens die in het bezit is van een wachtwoord, kan de ontvangen persoonsgegevens daadwerkelijk openen. Wanneer de ontvanger de gegevens heeft geopend, ontvangt de stichting Sap hiervan een melding ter controle.

 

Ook wanneer u gebruik maakt van onze website om uw persoonsgegevens met ons te delen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een aanvraagformulier of ons contactformulier, nemen wij zorgvuldige beveiligingsmaatregelen in acht.

Uw gegevens als bezoeker van onze website worden beschermd en ook wanneer u gebruik maakt van onze contact- of aanvraagformulieren, worden uw gegevens versleuteld verzonden.

 

Contact- en aanvraagformulieren

 

Wanneer u gebruikt maakt van onze online aanvraag- en/of contactformulieren, worden deze na ontvangst direct in behandeling genomen. U gegevens worden niet onnodig (online) bewaard.

 

Bijzondere persoonsgegevens

 

Sommige persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels.

Voor een deel van onze dienstverlening verwerken wij medische gegevens. Op al onze medewerkers rust hiertoe een geheimhoudingsplicht. Aanvullend zijn sommige professionals, zoals artsen en psychologen, via beroepsstatuten gehouden aan een medisch beroepsgeheim.

 

Bewaartermijn

 

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard om in de toekomst te kunnen voldoen aan vragen van onze opdrachtgevers, in geval van een hernieuwde aanvraag of in geval van een bezwaarprocedure.

 

Verwijdering persoonsgegevens

 

Wanneer u niet langer wilt dat uw persoonsgegevens in onze administratie zijn opgenomen, kunt u ons een verzoek doen tot verwijdering van deze persoonsgegevens. U stuurt in dit geval een email naar info@stichting-sap.nl, welke wij per ommegaande in behandeling zullen nemen.

 

Cookies en analytische gegevens

 

De website van de stichting Sap maakt geen gebruik van cookies die uw identiteit opslaan of die informatie genereren die te herleiden zijn naar uw identiteit.

 

Uitgebreid privacyreglement

 

Wilt u kennisnemen van ons privacyreglement?

U kunt inzage in ons privacyreglement vragen door een email te sturen naar info@stichting-sap.nl.

 

Heeft u vragen over hoe de stichting Sap met uw privacy omgaat? Stuurt u dan gerust een email naar info@stichting-sap.nl, een geschreven bericht naar de heer S. van der Knaap, stichting Sap, Zandvoorterweg 62A 2111 GX te Aerdenhout of neem telefonisch contact op met de heer Van der Knaap via telefoonnummer 076-5610401.

 

Stichting SAP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend zal Stichting SAP waarnodig het privacystatement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. 

Stichting SAP
Zandvoorterweg 62A
2111 GX  AERDENHOUT

Tel.  085-1146210

Voor vragen rondom aanvragen en afspraken zijn wij van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09:00 tot 12:00.

Voor opdrachtgevers zijn wij telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 16:00, op vrijdag van 09:00 tot 12:00.

 

info@stichting-sap.nl

rekeningnummer NL98INGB0009590392

KvK 20109659

Bekijk het Protocol GehandicaptenParkeerKaartVoorzieningen van
de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen