085-1146210 info@stichting-sap.nl

Direct uw opdracht indienen

Voor onze opdrachtgever

 

Onze service

Stichting Sap doet er alles aan om de belasting voor uw cliënten zo gering mogelijk te houden. Zo worden cliënten altijd thuis in de eigen vertrouwde omgeving bezocht (zonder dat hier aan meerkosten zijn verbonden). Afspraken worden zoveel mogelijk telefonisch gemaakt op tijdstippen die uw cliënt passen. Als het nodig is kan een huisbezoek ook ‘s avonds of in het weekend plaatsvinden. Uiteraard kunt u rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering van uw cliënt. Dit komt ook tot uitdrukking in ons privacy- en klachtenreglement.

 

Maatwerk

Stichting Sap levert maatwerk, aangepast aan de wensen van de opdrachtgever en aan het lokale beleid, zonder daarbij haar onafhankelijkheid uit het oog te verliezen.

De werkwijze wordt in een protocol vastgelegd zodat er binnen het maatwerk sprake is van een uniforme werkwijze en beoordeling.

Snelheid en flexibiliteit

Onze organisatie is ingericht op snelheid en flexibiliteit, zodat altijd optimaal tegemoet gekomen kan worden aan de wensen van de opdrachtgever.

Onafhankelijkheid

Onze professionals geven de opdrachtgevers een onafhankelijk advies, waarbij rekening gehouden wordt met wet-en regelgeving. 

Maar wij zijn ook gewend om met de opdrachtgever mee te denken in het veld van schaarste en zijn een partner met een heldere visie en expertise met het oog gericht op maatschappelijke participatie en ondersteuning.

De dienstverlening geschiedt onafhankelijk, transparant en is in hoge mate client georiënteerd.

Unieke werkwijze

Snelheid, constante kwaliteit en een open communicatie kenmerken onze werkwijze. Als een van de weinige indicatiestellers is Stichting Sap in staat gebleken zich consequent aan de afgesproken leveringstermijnen te houden en dit jaar in jaar uit.

Gemiddeld werd de afgeronde rapportage zelfs binnen 4,2 werkdagen na ontvangst van de adviesaanvraag naar de opdrachtgever teruggezonden.

Onze professionals zijn altijd bereikbaar voor overleg of een nadere toelichting zodat de advisering optimaal afgestemd blijft op de wensen van de opdrachtgever. Door onze efficiënte werkwijze en minimale overhead houdt Stichting Sap de kosten laag wat weer tot uitdrukking komt in onze prijsstelling.

Kerndisciplines in eigen huis

Stichting SAP heeft een keur aan specialisten tot haar beschikking. Zo garanderen wij de beschikbaarheid van kennis en ervaring en scheppen we de voorwaarden voor een multidisciplinaire aanpak. We doen niet aan symptoombestrijding maar kijken vanuit meerdere invalshoeken hoe iemand duurzaam kan functioneren, zowel in het dagelijks leven als in het arbeidsproces.

Onze professionals beschikken over actuele kennis op hun vakgebied en hebben altijd ruime praktijkervaring.

Tot uw beschikking staan:

 

  • Sociaal-medisch adviseurs
  • Verzekeringsartsen
  • Ergonomisch adviseurs
  • Bouwkundig adviseurs
  • Arbeidsdeskundigen
  • Psychologen

Track Record

Een nog steeds groeiend aantal opdrachtgevers maakt gebruik van onze advisering. Tekenend is dat Stichting Sap nog geen enkele opdrachtgever is kwijtgeraakt. Referenties zullen wij op verzoek graag verstrekken.

Stichting SAP
Zandvoorterweg 62A
2111 GX  AERDENHOUT

Tel.  085-1146210

Voor vragen rondom aanvragen en afspraken zijn wij van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09:00 tot 12:00.

Voor opdrachtgevers zijn wij telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 16:00, op vrijdag van 09:00 tot 12:00.

 

info@stichting-sap.nl

rekeningnummer NL98INGB0009590392

KvK 20109659

Bekijk het Protocol GehandicaptenParkeerKaartVoorzieningen van
de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen