076-5610401 info@stichting-sap.nl

Wilt u een Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verlengen? Maakt u dan gebruik van het onderstaande aanvraagformulier. U kunt natuurlijk ook te allen tijde telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5610401 .

Uw aanvraag op papier indienen kan ook! U vindt het formulier onderaan deze pagina.

Geef aan om welke reden u een GehandicaptenParkeerKaart aanvraagt.

 

Wanneer u gebruik maakt van het aanvraagformulier, verzendt u uw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, contactgegevens en hetgeen u vermeldt in uw toelichting) naar ons toe. Om die reden verzoeken wij u aan te geven dat u akkoord bent met de wijze waarop wij met uw gegevens om gaan. Hoe wij met uw gegevens omgaan, leest u in onze Privacyverklaring. Wij verzoeken u aan te vinken dat u bekend bent met onze privacyverklaring. Uw ingevulde gegevens worden door ons met grote zorg behandeld.
Wanneer wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Houdt u er rekening mee dat u het medisch onderzoek vooraf dient te betalen. Het bedrag dat u verschuldigd bent, is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Wij zullen u hierover informeren. Ook dient uw nieuwe Gehandicapten Parkeer Kaart te worden voorzien van een goedgelijkende pasfoto. Wanneer u deze niet in huis heeft, kunt u wellicht alvast een nieuwe pasfoto laten maken.

Wilt u liever een aanvraag doen op papier? Download en print dan ons aanvraagformulier op papier.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status