076-5610401 info@stichting-sap.nl

Wilt u een Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verlengen? Maakt u dan gebruik van het onderstaande aanvraagformulier. U kunt natuurlijk ook te allen tijde telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5610401 .

Uw aanvraag op papier indienen kan ook! U vindt het formulier onderaan deze pagina.

Geef aan om welke reden u een GehandicaptenParkeerKaart aanvraagt.

 

Wanneer u gebruik maakt van het aanvraagformulier, verzendt u uw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, contactgegevens en hetgeen u vermeldt in uw toelichting) naar ons toe. Om die reden verzoeken wij u aan te geven dat u akkoord bent met de wijze waarop wij met uw gegevens om gaan. Hoe wij met uw gegevens omgaan, leest u in onze Privacyverklaring. Wij verzoeken u aan te vinken dat u bekend bent met onze privacyverklaring. Uw ingevulde gegevens worden door ons met grote zorg behandeld.
Wanneer wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Houdt u er rekening mee dat u het medisch onderzoek vooraf dient te betalen. Het bedrag dat u verschuldigd bent, is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Wij zullen u hierover informeren. Ook dient uw nieuwe Gehandicapten Parkeer Kaart te worden voorzien van een goedgelijkende pasfoto. Wanneer u deze niet in huis heeft, kunt u wellicht alvast een nieuwe pasfoto laten maken.

Wilt u liever een aanvraag doen op papier? Download en print dan ons aanvraagformulier op papier.